Ecovir – dezinfectant alcool-gel, pentru igiena umană la 200 mL

Ecovir – dezinfectant alcool-gel, pentru igiena umană la 200 mL

23,99 lei

Compoziţie
Gel hidrosolubil……..0,75 g
Glicerină………………..0,4 ml
Apă oxigenată……….0,4 ml
Alcool etilic 96°………83 ml
Apă distilată ad. …..100 ml

Categorii: ,

Descriere

Acţiune și încadrare
Produsul acționează prin dezinfectarea pielii (pielea mâinilor), având acțiune bactericidă și fungicidă. Grupa principală 1: Dezinfectanți. Tip produs: TP1 – produse biocide utilizate pentru igiena umană.
 
Mod de utilizare
Se aplică o cantitate mică de gel (3 – 5 ml), pe mâini și se frecționează ușor, pielea, timp de 30 de secunde. După folosire, nu necesită clătire.
 
Fraze de pericol (H)
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 
Fraze de precauție (P): P210 A se păstra departe de surse de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul închis etanș. P305 + P351 + P338. În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P391 Colectați scurgerile de produs. P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. P501 Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.
 
Atenţionări
Produsul se aplică pe tegumentele fară leziuni. Produsul nu se aplică pe suprafețe cu risc de electrocutare sau unde apar surse de foc sau arc electric / incandescență. Păstraţi flaconul bine închis, departe de surse de foc sau caldură. Produsul conține vapori inflamabili și iritanți pentru ochi.
 
Mod de prezentare și depozitare
Flacon închis cu dop, ce conține 200 ml de soluție. Ecovir se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi de 5 – 30 ˚C. Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Temperatura de păstrare: 5 – 30 °C.
 
Valabilitate
Termen de valabilitate așa cum este ambalat: 2 ani. Valabilitate în timpul utilizării: 6 luni.
 
Domeniul de utlizare (conform autorizației)
Medical EN 13727, agroalimentar, casnic, industrial, colectivități EN 1650, EN 1276. Produs avizat de I.N.C.D.M.M. “Cantacuzino” (autorizație nr. 184 / 14.05.2020). Testat conform standardelor SR EN 13727 + A2 și SR EN 1276 pentru activitate bactericidă. Testat conform standardelor SR EN 1650 și SR EN 1275 pentru activitate fungicidă.

Informații suplimentare

Categorie produs

Dezinfectanti, Mâini