Pursept x 50 tb.

Pursept x 50 tb.

27,13 lei

Tablete efervescente cu dicloroizocianurat de sodiu
Virulicid, fungicid, bactericid,
Grupa principală 1 TP2, TP4, TP5

ATENȚIE!

– secțiune cu caracter temporar

Pursept este Biocid pentru asigurarea unui mediu extern fără microorganisme patogene!
Biocidul Pursept NU se administrează la oameni sau animale!
Biocidul Pursept NU se va inhala sau ingera!
A se utiliza strict conform etichetei care însoțește produsul!

Secțiunea ”Biocide” a fost introdusă ca urmare a nevoilor apărute pe fondul decretării stării de pandemie cu SARS-CoV-2 și luând în considerare necesitatea adoptării de măsuri urgente în sensul prevenirii riscului infecțiilor specifice ce pot afecta menținerea siguranței și sănătății publice, inclusiv siguranța alimentară, cât și a riscului propagării necontrolate a zoonozelor.
Această secțiune are, prin urmare, caracter temporar pe acest site.

Descriere

PURSEPT
COMPOZIŢIE
1 comprimat de Pursept conţine:
Dicloroizocianurat de sodiu 2,7 g (84 %);
Excipienţi (bicarbonat de sodiu, acid citric, agenţi de comprimare) ad 3,2 g (16 %)
O tabletă de 3,2 g eliberează 1,5 g clor activ.

ACŢIUNE
Biocid din grupa principală 1, TP 2, 4, 5 produsul Pursept are un efect virulicid, bactericid asupra germenilor Gram pozitivi şi Gram negativi, micobactericid şi fungicid.

UTILIZARE
– dezinfecţia apei din fântâni;
– dezinfectant pentru industria alimentară pentru dezinfecţia echipamentului, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafeţelor sau conductelor aferente producţiei, transportului, depozitării şi consumului de alimente sau băuturi, pentru oameni şi animale;
– dezinfecția instrumentarului și ustensilelor din oțel inoxidabil cu încărcătură organică redusă;
– dezinfecția instrumentarului și ustensilelor din oțel inoxidabil, murdare, cu încărcătură organică ridicată;
– decontaminarea generală a suprafețelor cu încărcătură organică redusă;
– decontaminarea general a suprafețelor murdare cu încărcătură organică ridicată;
– dezinfecția ustensilelor de laborator și recipientelor de laborator cu încărcătură organică redusă;
– pentru uz general: dezinfecția și albirea lenjeriei din bumbac.

MOD DE UTILIZARE

DOMENIUL
DE UTILIZARE
TIMP
ACȚIUNE
DOZE
RECOMANDATE
instrumentar și ustensile din oțel inoxidabil cu încărcătură organică redusă 5 – 10 minute 4 tablete / 12 litri apă
instrumentar și ustensile din oțel inoxidabil, murdare, cu încărcătură organică ridicată 30 – 60 minute 6 tablete / 1 litru apă
decontaminarea generală a suprafețelor cu încărcătură organică redusă 30 minute 7 tablete / 10 litri apă
decontaminarea generală a suprafețelor murdare cu încărcătură organică ridicată 30 minute 3 tablete / 1 litru apă
ustensile de laborator și recipiente de laborator cu încărcătură organică redusă 10 minute 2 tablete / 1 litru apă
pentru uz general:
dezinfecția și albirea lenjeriei din bumbac
30 minute 1 tabletă / 10 litri apă

 

Domeniul de utilizare Standarde testare Concentrația soluției de lucru / timpi de acțiune
în industria alimentară pentru dezinfecția echipamentului, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor aferente producției, transportului, depozitării și consumului de alimente, furaje sau băuturi pentru oameni și animale bactericid
(SR EN 1040, SR EN 1276)
fungicid
(SR EN 1650, SR EN 1275)
6 tablete / 10 litri apă condiții curățenie 10 minute
6 tablete / 1 litru de apa condiții murdărie 20 minute
micobactericid
(SR EN 14348)
1 tableta / 1 litru de apa condiții curățenie 10 minute
8 tablete / 1 litru de apa condiții murdărie 10 minute
dezinfecția apei din fântâni bactericid
(SR EN 1040)
fungicid
(SR EN 1275)
6 – 8 tablete / m3 apa 24 ore
(apa poate fi consumata dupa expirarea timpului de contact)

*apa poate fi consumată după expirarea timpului de contact

ATENŢIONĂRI
Se interzice refolosirea ambalajului. Deşeurile vor fi reciclate conform legislaţiei naţionale de o firmă specializată.

MOD DE PREZENTARE
Flacoane de polietilenă conţinând 50, 100, 200, 300, 1000 de tablete efervescente; vrac.

Fraze de pericol (H):
H302 – Nociv in caz de înghițire.
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Faze de precauție (P):
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P232 – A se proteja de umiditate.
P260 – Nu inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul.
P273 – Evitați scurgerile de produs.
P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți, cu atenție, cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați sa clătiți.
P501 – Aruncați conținutul / recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.
EUH031 – În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.
Se interzice refolosirea ambalajului.
Deșeurile vor fi reciclate conform legislației naționale de către o firmă specializată.
Cuvânt de avertizare: Atenție
Aviz I.N.C.D.M.M nr. 35 / 08.04.2020 – TP2 eliberat pe perioada stării de urgență conf. art. 10 din Ordonanța militară nr. 4 din 29.03.2020.
Aviz sanitar Nr. 1568BIO/04/12.24 – TP4
Aviz sanitar Nr. 372BIO/05/12.24 – TP5

Solicitările pentru Fișa de securitate a produsului se fac la adresa romvac@romvac.ro.

Informații suplimentare

Categorie produs

Dezinfectanti, Suprafețe